Czech Church but English-speaking

Building a Family of God to Extend the Kingdom of God

WHO WE ARE

Církev Křesťanské společenství – “KS” (Christian Fellowships) are independent, indigenous Czech churches (registered with the Czech Ministry of Culture) formally established in 1990. With contemporary worship services, Bible-based teaching, and an emphasis on meeting regularly in small groups to build relationships, the denomination has grown quickly. There are now about a dozen KS congregations in Prague and close to fifty throughout the Czech Republic.

Each local church has its own pastor and elders. A council of KS pastors addresses national issues and provides oversight for the churches. Since the end of 1996 our English-speaking community has been led by Pastors John and Kelsie Mullen.

Kdo Jsme

Církev Křesťanské společenství (KS) je nezávislá, původní česká církev oficiálně založena v roce 1990. Jsme církev s moderními bohoslužbami, učením založeným na Bibli a s důrazem na pravidelné se scházení v malých skupinkách, aby se vytvářely vztahy. Naše denominace rychle rostla. V současné době existuje asi dvanáct KS shromáždění v Praze a kolem padesáti po celé České republice.

Každý místní sbor má svého vlastního pastora a starší .Rada KS pastorů se zabývá celorepublikovými problémy a provádí dohled nad církví. Od konce roku 1996 byla naše anglicky mluvící komunita vedená pastory Johnem a Kelsie Mullen.

Deefantasy's movies https://pornlux.com/pornstar/deefantasy. Library zlib books on zlibrary immediate core