Graphic

Welcome Vítáme vás
 | Login
Monday, February 27, 2017

  Building a Family of God to Extend the Kingdom of God  

Prague Image
WHO WE ARE

Církev "Křesťanské společenství" - "KS" (Christian Fellowships) is an independent, indigenous Czech church (registered with the Czech Ministry of Culture) formally established in 1990. With contemporary worship services, Bible-based teaching, and an emphasis on meeting regularly in small groups to build relationships, the church has grown quickly. There are now about a dozen KS congregations in Prague and close to fifty throughout the Czech Republic.

Each local church has its own pastor and elders. A council of KS pastors addresses national issues and provides oversight for the churches. Since the end of 1996 our English-speaking community has been led by John and Kelsie Mullen.

Kdo Jsme

Křesťanské společenstvi -. "KS" (Christian Fellowship) je nezávislá, původní česká církev oficiálně založena v roce 1990 se současných bohoslužby, vyučování Bible-založené, a důrazem na pravidelně scházejí v malých skupinkách, budovat vztahy, církev rychle rostla . V současné době existuje asi tucet KS shromáždění v Praze a v blízkosti padesáti po celé České republice.

Každý místní sbor má svůj vlastní pastora a starší.Rada KS pastorů se zabývá vnitrostátní problémy a poskytuje dohled pro církve. Od konce roku 1996 naše anglicky mluvící komunita byla v čele s Johnem a Kelsie Mullen
   

Our community is the English-speaking congregation of this larger Czech body (KS) and is made up of Christians from many countries and various traditions. Our ministry and outreach are focused on the International and English-speaking communities in Prague.

Our worship is expressive, our teaching based on the Word of God, and our ministry dependent on the leading of the Holy Spirit. We hope to be known for our belief in Jesus Christ and our love for one another (1 John 3:23-24).  More info on FaceBook 

  PCF's Worship Team 

Seven I AM Statements - March 5th!


  PCF Worship Video - click ↓ 


Terms Of Use     |     Privacy Statement
Copyright © Prague Christian Fellowship